perjantai 21. elokuuta 2015

20.8.2015 Vanhempainilta

Eilen oli koko koulun vanhempainilta. Liikkuvan koulun huoltajatkin liikkuivat. Moni oli tullut pyörällä :-) Todella hyvä!

Puhuimme yhteisesti järjestyssäännöistä, OPS työstä ja musiikkipainotteisetn luokkien tulevaisuudesta.Yhteisen osuuden jälkeen jatkettiin luokissa keskustelutehtävällä ja luokkkien omilla asioilla.JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Opettajakunta on muokannut järjestyssääntöjä sellaisiksi, että ne kattaisivat paremmin kaikkea koulun toimintaa. Alla muokatut säännöt, joita ei ole vielä lautakunnassa hyväksytty.
 

Päivitetty  14.8.2015

Eteläisen koulun  järjestyssäännöt

Hyväksytty lautakunnan kokouksessa  x.x.2015………………………………….

Nämä säännöt on laadittu kaikkien koulussa työskentelevien turvallisuuden ja viihtyvyyden turvaamiseksi. Kaikissa tilanteissa noudatetaan lakeja ja henkilökunnan ohjeita. Perusopetuslain 35§:n mukaan: Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Säännöt ovat voimassa kouluaikana kaikessa koulun toiminnassa ja koulumatkalla. 

KOULUPÄIVÄN AIKANA

 1. Käyttäydyn hyvin ja kunnioitan toisia.
 2. En kiusaa muita. Kerron jollekin aikuiselle, jos tiedän tai näen jonkun kiusaavan.
 3. Annan työrauhan jokaiselle.
 4. Pidän huolta sekä omista tarvikkeistani että yhteisistä tavaroista.
 5. Liikun käytävillä kävellen.
 6. En poistu ilman lupaa koulun alueelta.
 7. Kuljen koulumatkat liikennesääntöjä noudattaen.

RUOKAILU

 1. Ruokailen rauhallisesti.
 2. Maistan kaikkia ruokia.
 3. Syön sen mitä otan
 4. Noudatan hyviä ruokailutapoja.

TUPAKOINTI

Mikäli oppilas tupakoi koulun aikana ilmoitetaan siitä ensin huoltajalle ja kerrotaan samalla, että mikäli asia toistuu koulun täytyy tehdä asiasta lastensuojeluilmoitus.KOULUALUEEN RAJAT

Koulualueen rajoina toimivat rakennukset ja aita.

Tarkoitus on, että pihasäännöt tulevat oppilailta. Oppilaat ovat tällä viikolla miettineet luokissa, millaisia sääntöjä pihalle ja ehkä muuallekin tarvitaan. Tuotokset on annettu oppilaskunnalle. Tänään klo 10 oppilaskunta kokoontui tekemään yhteenvetoa säännöistä opettajakunnan muokattavaksi.


OPETUSSUUNNITELMA

Huoltajat saivat luokissa yhteisesti keskusteltaviksi seuraavat asiat:


Mikä koulussa on nyt tärkeää?

Mitä tulevaisuudessa pitäisi oppia?

Ajatuksia arvioinnista:

 Milloin numerot todistukseen?
Tarvitaanko kirjallista väliarviointia, vai voisiko sen korvata keskustelulla?


Opettaja Anita Rintala kokoaa keskutelujen tulokset. Minä jään mielenkiinnolla odottamaan huoltajien mielipiteitä. 

MUSIIKKIPAINOTTEISET LUOKAT TULEVAISUUDESSA 

Riihimäen kaupungin säästöihin liittyen lautakunta on viime kokouksessaan päättänyt, että musiikkipainotteinen opetus lopetetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminta ajetaan kahdessa vuodessa alas. Ensi syksynä ei enää oteta musiikkipainotteiselle luokalle oppilaita, mikäli päätökseen ei tule muutosta.
Kokouksessa huoltajat päättivät, että he kokoontuvat musiikkiluokkien tuki ry:n toimesta miettimään miten päätökseen vielä voitaisiin vaikuttaa.Musiikkiluokkien tuki ry lähestyy huoltajia Helmiviestillä ja kertoo ajankohdan tarkemmin.

EDIT 11.4.2017 Musiikkipainotteinen toiminta on edelleen voimissaan. Syksylle 2018 on tulossa 25 oppilasta musiikkipainotteiselle luokalle.