perjantai 21. elokuuta 2015

20.8.2015 Vanhempainilta

Eilen oli koko koulun vanhempainilta. Liikkuvan koulun huoltajatkin liikkuivat. Moni oli tullut pyörällä :-) Todella hyvä!

Puhuimme yhteisesti järjestyssäännöistä, OPS työstä ja musiikkipainotteisetn luokkien tulevaisuudesta.Yhteisen osuuden jälkeen jatkettiin luokissa keskustelutehtävällä ja luokkkien omilla asioilla.JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Opettajakunta on muokannut järjestyssääntöjä sellaisiksi, että ne kattaisivat paremmin kaikkea koulun toimintaa. Alla muokatut säännöt, joita ei ole vielä lautakunnassa hyväksytty.
 

Päivitetty  14.8.2015

Eteläisen koulun  järjestyssäännöt

Hyväksytty lautakunnan kokouksessa  x.x.2015………………………………….

Nämä säännöt on laadittu kaikkien koulussa työskentelevien turvallisuuden ja viihtyvyyden turvaamiseksi. Kaikissa tilanteissa noudatetaan lakeja ja henkilökunnan ohjeita. Perusopetuslain 35§:n mukaan: Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Säännöt ovat voimassa kouluaikana kaikessa koulun toiminnassa ja koulumatkalla. 

KOULUPÄIVÄN AIKANA

 1. Käyttäydyn hyvin ja kunnioitan toisia.
 2. En kiusaa muita. Kerron jollekin aikuiselle, jos tiedän tai näen jonkun kiusaavan.
 3. Annan työrauhan jokaiselle.
 4. Pidän huolta sekä omista tarvikkeistani että yhteisistä tavaroista.
 5. Liikun käytävillä kävellen.
 6. En poistu ilman lupaa koulun alueelta.
 7. Kuljen koulumatkat liikennesääntöjä noudattaen.

RUOKAILU

 1. Ruokailen rauhallisesti.
 2. Maistan kaikkia ruokia.
 3. Syön sen mitä otan
 4. Noudatan hyviä ruokailutapoja.

TUPAKOINTI

Mikäli oppilas tupakoi koulun aikana ilmoitetaan siitä ensin huoltajalle ja kerrotaan samalla, että mikäli asia toistuu koulun täytyy tehdä asiasta lastensuojeluilmoitus.KOULUALUEEN RAJAT

Koulualueen rajoina toimivat rakennukset ja aita.

Tarkoitus on, että pihasäännöt tulevat oppilailta. Oppilaat ovat tällä viikolla miettineet luokissa, millaisia sääntöjä pihalle ja ehkä muuallekin tarvitaan. Tuotokset on annettu oppilaskunnalle. Tänään klo 10 oppilaskunta kokoontui tekemään yhteenvetoa säännöistä opettajakunnan muokattavaksi.


OPETUSSUUNNITELMA

Huoltajat saivat luokissa yhteisesti keskusteltaviksi seuraavat asiat:


Mikä koulussa on nyt tärkeää?

Mitä tulevaisuudessa pitäisi oppia?

Ajatuksia arvioinnista:

 Milloin numerot todistukseen?
Tarvitaanko kirjallista väliarviointia, vai voisiko sen korvata keskustelulla?


Opettaja Anita Rintala kokoaa keskutelujen tulokset. Minä jään mielenkiinnolla odottamaan huoltajien mielipiteitä. 

MUSIIKKIPAINOTTEISET LUOKAT TULEVAISUUDESSA 

Riihimäen kaupungin säästöihin liittyen lautakunta on viime kokouksessaan päättänyt, että musiikkipainotteinen opetus lopetetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminta ajetaan kahdessa vuodessa alas. Ensi syksynä ei enää oteta musiikkipainotteiselle luokalle oppilaita, mikäli päätökseen ei tule muutosta.
Kokouksessa huoltajat päättivät, että he kokoontuvat musiikkiluokkien tuki ry:n toimesta miettimään miten päätökseen vielä voitaisiin vaikuttaa.Musiikkiluokkien tuki ry lähestyy huoltajia Helmiviestillä ja kertoo ajankohdan tarkemmin.

EDIT 11.4.2017 Musiikkipainotteinen toiminta on edelleen voimissaan. Syksylle 2018 on tulossa 25 oppilasta musiikkipainotteiselle luokalle.


torstai 8. tammikuuta 2015

LIIKKUVA KOULU

Ajan henkeen tuntuu nyt kuuluvan oppilaiden liikuttaminen tavalla tai toisella.  Tässä meidän tapojamme liikuttaa oppilaita.

Eteläinen koulu on liittynyt Liikkuva koulu -ohjelmaan syksyllä 2014. Ja koulumme iltapäiväkerho liittyy tammikuussa 2015 Riihimäen ensimmäisenä iltapäiväkerhona samaan ohjelmaan. Tavoitteena on koulupäivän monipuolinen liikunnallisuus sekä lisätä oppilaiden liikunta-aktiivisuutta suositusten mukaisesti.

 Oppituntien ryhmittely on jo usean vuoden ajan ollut sellainen, että oppilailla on mahdollisuus olla pidempään ulkona kerrallaan. Meillä on kaksi pitkää välituntia, toinen 9:35-10 ja toinen 11:55-12:20. Pitkällä välitunnilla oppilailla on mahdollisuus liikkua yhtäjaksoisesti pidempään ja kaikki ehtivät tehdä muutakin kuin pukea vaatteet päälle ja riisua ne taaas uudelleen.
 
Koulussamme toimii välkkäritoiminta, jossa oppilaat pitävät välituntileikkejä halukkaille. Välkkäriohjaajia on koulutettu 4.luokkalaisista oppilaista jo usean vuoden ajan. Nykyään välkkärivälitunti on torstaisin klo 9:35-10. Ohjausvastuussa olevat oppilaat ilmoittavat tulevan välitunnin leikeistä liikuntasalin ovessa olevalla VÄLKKÄRI- ilmoitustaululla. Siellä kerrotaan ketkä leikittävät ja mitä leikkejä. Ohjaajat käyvät myös kuuluttamassa ennen välituntia ja kutsumassa siten mukaan leikkeihin. Nämä ohjatut välituntileikit ovat olleet hyvin suosittuja.

Meillä on käytössä myös salivälkät, jossa hyödynnämme koulumme isoa jumppasalia. Opettajanhuoneessa on lista, johon opettajat varaavat itselleen vapaaehtoisen välituntivalvonnan saliin. Toiminnot ovat ohjattuja esim. koripalloa, naruhyppelyä, polttopalloa jne. Aloitimme toiminnan tänä syksynä. Saliin olisi tulossa niin paljon oppilaita, että päädyimme laajentamaan tämän toiminnan kahteen välituntiin tiistaisin klo 9.35-10 1-2lk ja klo 11:00-12:20 3-5lk oppilaat.

Liikunnallisuutta on lisätty myös oppitunneilla (toiminnallisuutta oppimiseen, taukojumpat) ja joillakin luokilla tuolit ovat korvattu jumppapalloilla (vanhempien tuella). Järjestämme myös liikunnallisia aamunavauksia. Koulun toimintasuunnitelmaan on kirjattu liikunnallisia tapahtumia mm. koulun omat yleisurheilukisat ja koulujenvälisiin kisoihin osallistuminen. Näin keväällä koulumme osallistuu myös valtakunnalliseen liikuntaseikkailuun.

Koska koulumme piha ei sovellu liikuntatuntien pitämiseen, käytämme liikuntatunneilla Palomiehenpuiston ja Sakonkenttää.  Olemme Riihimäen ainut alakoulu, jonka läheisyydessä ei ole lähiliikuntapaikkaa. Olemmekin ottaneet ilolla vastaan Palomiehenpuistoon toteutetun frisbeegolfradan. Oppilaat ovat päässeet kokeilemaan frisbeegolfia liikuntatunneilla.   

Välituntivälineitä on saatu esim. vanhempainyhdistykseltä ja koulun tarvikemäärärahoista on ostettu välineitä luokille. Koulullamme ei ole käytössä yhteisiä välituntivälineitä. Tällaisen yhteisen lainattavien välituntivälineiden varaston hankkiminenn  on meillä seuraavana kehityshankkeena.  

Koemme, että liikunnalla on suu
ri merkitys lasten kokonaisvaltaiselle kehitykselle. 

maanantai 5. tammikuuta 2015

KOULUTONTUN KUNTOKUURI


Perjantaina 2.1. Koulutonttu kuulutti koko koululle, että tarvitsisi ohjeita liikuntaan. Lomalla oli tullut ehkä syötyä liikaa ja liikunta oli jäänyt. Koulutonttu lupasi katsella piilosta, millaisia ohjeita oppilaat hänelle liikuntaan antaisivat.

KOULUTONTUN KUNTOKUURI maanantaina 5.1.2015


Kuntokuurin aikana oppilaat kiertävät 4-5 oppilaan ryhmissä suorittamassa rasteja ympäri koulua.

Rasteja on 15 ja ne sijaitsevat luokissa, käytävillä ja salissa.

Rasteja suoritetaan klo 10-11.55 välisenä aikana. Pienryhmien oppilaat ovat kotiluokan porukassa kierron ajan.

Opettaja jakaa ryhmät ja tekee aikataulun oman luokan rastin hoidolle.

Kukin ryhmä suorittaa rastitehtävät yhdessä, kaveria ei saa jättää matkan varrella. Jokainen ryhmä suorittaa niin monta rastia kuin ehtii.

Luokan rastia hoitaa yksi ryhmä kerrallaan ja muut kiertävät.

Ruokailussa käydään normaalin aikataulun mukaisesti. Laittakaa lappu oveen, kun rasti on kiinni (= ope syömässä).


Rastien suoritukset merkitään jokaisesta luokasta/salista löytyvään listaan (1B hoitaa listat), mukana kulkevia passeja ei siis käytetä tällä kertaa.

Rastiliikutukset:

 hyppynarut, "lumipallo"-kilpailu,  laululiikuntaleikkejä, ryömintätunneli, kopittelua pehmopalloilla,  jäätyneet hernepussit,laserhuone, käsipainoilla voimailua, lankutusta,tanssia youtuben tahdissa, tarkkuusheittoa,  salissa lihaskuntoilua ( ruokalan puoli) ja salissa (katsomon puoli) liikuntarata